Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie Stichting CAT Vergoedbaar (Complementair Aanvullende Therapeuten). De behandelingen van deze groep therapeuten komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket van bepaalde zorgverzekeraars.


Welke zorgverzekeraars vergoeden hypnotherapie?

In 2022 komen behandelingen van Vergoedbare CAT-Therapeuten voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket bij:


CZ, Ohra, CZdirect en Nationale Nederlanden Zorg
€ 40 Per dag indien aanvullend verzekerd voor alternatieve geneeswijzen


Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO en OZF
€ 40 Per dag indien aanvullend verzekerd voor alternatieve geneeswijzen.

Psychosociale zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt per 01-01-22 niet meer vergoed als alternatieve geneeswijze


Menzis, PMA en Anderzorg
€ 40 Per dag indien aanvullend verzekerd voor alternatieve geneeswijzen


ONVZ, PNOzorg en VvAA
€ 30 per dag. Aanvullend verzekerd, variabele vergoeding van 30 tot 75 euro.


De Friesland
€ 40 Per dag indien aanvullend verzekerd voor alternatieve geneeswijzen

Voor meer informatie over vergoedbare CAT-therapeuten zie de website van CAT vergoedbaar: https://catvergoedbaar.nl


Hoe krijg je een vergoeding?

De factuur die je ontvangt kun je declareren bij deze zorgverzekeraars.

Omdat de vergoedingen nog weleens worden aangepast door zorgverzekeraars, kun je bij twijfel dit navragen bij jouw zorgverzekeraar of kijk op http://zorgwijzer.nl of je zorgverzekeraar via jouw aanvullende verzekering een deel van de kosten vergoedt.

De volgende informatie is dan van belang:

Ik werk met de prestatiecode 24501: Hypnotherapie